Eğitim Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firma veya öğrenmek isteyen bireysel katılımcılara, standardın istediği minimum
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre katılımcılara gerekli bilgi ve deneyim ile bir iç yada dış Kalite Yönetim Sistemi (QMS) denetimini oluşturmayı ve yönetmeyi, planlamayı, ve sonuçların
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve Çevre Bakanlığı mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara veya bireysel katılımc
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
Bu eğitim, ISO 14001 gereksinimlerine göre Çevre Yönetim Sistemi kurulması ve Çevre Yönetim Sistem Denetimleri’nin uygulanması ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak isteyen kişi/kuruluşlar için hazırl
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcıla
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yakla
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kuru
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
Piyasaya gıda ürünü sunan her türlü işletmenin sürekli olarak hijyen standartlarına uygun, güvenilir, sağlıklı, müşteri beklentilerini karşılayacak ürünü sunması için gereklilikleri ortaya koyan bir G
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Teknik Bilgiler Eğitimi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standard maddeleri hakkında bilgilendirme ve enerji etüdü, enerji kayıpları hesaplamaları konusunda teknik bilgiler vermek.
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Eğitimi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, SA 8
Satış ve Pazarlama
Büyüyen pazar ve artan rekabet karşısında pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasını sağlamak, satış personelinin motivasyon ve performanslarını yükse
Kurumsal Yönetim ve Liderlik
İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranma
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Katılımcıların müşteri ile yapılacak her ilişkide şirketin temsil edildiği bilincini elde etmeleri. Şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların nasıl yapılacağının katılımcılara a
Ekip Çalışması
Eğitimin temel hedefi, ekip çalışmasının önem ve kapsamına yönelik farkındalık sağlamak ve ekip üyelerinin iletişim temelinde nasıl ortak bir platformda buluşacaklarına yönelik yöntemleri göstermekti
5S Eğitimleri
5S Eğitimi, beş adımdan oluşan, amacı çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma, yeniden yapılanma çalışmalarında yer alan
E-Bülten Kayıt
Size özel fırsatlar ve kampanyalardan ilk önce haberdar olmak için bültenimize kayıt olun.
Copyright © 2019 www.sdcbelgelendirme.com Tüm hakları saklıdır. Yazılım hakları NF Teknoloji’ye aittir.