ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlar. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’dir.

Ürünün hammaddeden başlayarak nihai ürün haline getirilip müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörleri belirler. Bunların gerekli muayene ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlar. Bu sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış standard´dır.

ISO 14001 bir ürün standardı değil bir sistem standardıdır ve ne üretildiğinden çok nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Uzun vadede çevre yönetimi sistemlerini kullanan firmaların maliyet düşmesi ve kayıpların azalması sonucunda finansal yönden yüksek kazançlarının olması beklenmektedir.

Bunun yanısıra, ISO 14001 uygulaması sonucunda işletmeler çevreye duyarlı firma imajı yaratmakta ve pazarlama alanında da olumlu bir pozisyona ulaşmaktadırlar.
Yaşadığımız çevreye dair artan kaygılar ile birlikte ISO 14001 daha fazla tanınır hale gelmiş ve işletmelerin çevre koruması hakkında en üst sorumluluklarından biri olmuştur.

ISO 14001 FAYDALARI NELERDİR?

 • İş faaliyetleri sonucunda çevrede oluşan negatif etkilerin en aza indirilmesini sağlar,
 • Çevre gelişimin devamlılığını sağlar,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş olur.
 • Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij sağlanır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.
 • Kaynaklar etkin kullanılır. (enerji, su vb. tasarrufu sağlanır.)
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

Atıkları olan tüm firmalar, plastik enjeksiyon üretimi yapan, beton, inşaat, gıda, tekstil, makina, kimya, tıbbi malzeme, hastane, poliklinikler, matbaa, otomotiv yedek parça, oto servisleri gibi. Ayrıca ISO 14001 Belgesi kamu ve özel ihale şartnamelerinde de yer alabilmektedir.