ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme ve kuruluş için uygulanabilen bir Kalite Yönetim Standardıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış bir kuruluş; ciddi ve gelişmeye açık bir sistem kurmuş, işletmiş ve uluslararası geçerliliği olan yetkili kuruluşlarca denetlenmiş ve belgelendirilmiş demektir.

ISO 9001 FAYDALARI NELERDİR?

 • Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları hedefler oldukça belirgindir.
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
 • Ürün ve/veya Hizmetler konusunda müşterilerine karşı güvence vermek,
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin müşteri şartlarına uyumunu sağlamak,
 • Müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi amacıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacak uygun faaliyetleri belirlemek,
 • Maliyetleri azaltarak, verimliliği arttırmak, karlılığı artırmak,
 • Kaliteli ürün ürettiğini veya sattığını kanıtlamak,
 • Yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak,
 • Çalışanları memnun etmek,
 • Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.
 • ISO 9001 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 Belgesi’ni alabilir.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 Belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 Belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

ISO 9001 Standardı, bir organizasyonun ürün veya hizmetleri konularında uyguladıkları metotların Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumunu ve genel gerekliliklerini izah etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kuruluşlarda aşağıdaki konulara odaklanmaktadır.

ISO 9001 herhangi bir sektördeki ve büyüklükteki işletmelere kalite yönetiminde, aşağıdakilerde dahil olmak üzere faydaları vardır.

Ölçek ve sektör kısıtlaması olmaksızın her bir işletmeye uygulanabilen bu standart "Kalite Yönetim Sistemi Standardı" olarak Dünya’nın her ülkesinde bilinmektedir.

İşletmenin süreç ve faaliyet yönetimlerinde "Kalite Yönetimi" işletme yapısına dayanır. Bu yapı; girdilerin işletme hedefleri ile örtüşen bir mal yada hizmete dönüşmesini, müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanmasını ve düzeni sağlar.

ISO 9001, müşteri odaklılığı sağlamak, yönetim yaklaşımını şekillendirmek ve devamlı performans gelişimini elde etmek için bir çerçeve sağlar.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi özel ve kamu sektöründeki her kuruluş için uygulanabilir bir standarttır. Üretim/hizmet sektöründeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Kuruluşun sektörü önemli değildir. ISO 9001 ürüne değil, sisteme odaklanır. Ayrıca kuruluşun büyüklüğü, küçüklüğü, personel sayısı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır.