Sistem Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü işletme ve kuruluş için uygulanabilen bir Kalite Yönetim Standardıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlar. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sürekli iyileştiren bir yönetim aracıdır. ISO 45001 şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza ind
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel anlamda gıda ve gıda ambalajı işletmelerinde hijyen kontrolünün sağlandığı bir yönetim sistemidir. Gıda maddelerinin hazırlanması, üretimi, paketlenmesi,
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, medikal ürün üreticilerine özel standartlar içerir. Medikal endüstri, müşterilerine karşı aşırı güven temelli ilişkiler oluşturması gereken bir iş kolu
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO tarafından düzenlenen ve yayınlanan en güncel standartlardan birisidir. Günümüzde pek çok organizasyon bilgi altyapısını değişik yöntemlerle (veritabanlar
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, sürdürülebilir bir enerji yönetimi sistemi uygulayan işletmelerin enerji verimliliği pozitif artış göstermektedir. ISO 50001 enerji etüdleri ile sınırlı enerji kaynak
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketinizin faaliyeti ve büyüklüğüne bakılmaksızın uygulamalarınızda yol göstericidir. Müşteri memnuniyetini yöneten şirketler, müşterileri tarafından b
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, bilişim teknolojisi hizmetlerinin raporlaması, bilişim teknolojisi hizmetleri için maliyetlendirme, tedarik süreci, olay ve değişiklik yönetimi ve
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, şirketlerde potansiyel tehditler ve bu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda şirketin ve paydaşların hem ticari hemde piyasa itibarına yönelik kayıplarını önlem
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, şirketlerde yolsuzluğa karşı önleyici tedbirler geliştirilerek rüşvete ve sonucunda yol açacağı yıpratıcı yolsuzluk vakalarına karşı uygulanabilecek etk
ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi
ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama standardı sektöre ve yasal şartlara göre sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik planlar oluşturulması için yöntemler sağlar. Bu planlar şirketinizin
ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP), kozmetik ürünlerin güvenli koşullarda üretilmesi için hazırlanmış ve üretimin her aşamasında süreçlerin doğru yönetilmesini sağlamak amacıyla uluşturulmuş sist