ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel anlamda gıda ve gıda ambalajı işletmelerinde hijyen kontrolünün sağlandığı bir yönetim sistemidir. Gıda maddelerinin hazırlanması, üretimi, paketlenmesi, depolanması, dağıtımı ve bu süreçlerdeki tüm kuruluşların dokümante edilmiş bir ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması gerekmektedir.

Avrupa Birliğinin etkileriyle de özellikle gıda sektöründe kalitenin güvenirlik yönü; hammaddenin temininden başlayarak üretimin tüm aşamalarında, üretim sonrası ürünün sevk işleminde ve kullanım süresinin bitimine kadar hijyenik standartların korunmasına odaklıdır.

Bu durumda ISO 22000 gıda ve gıda ambalajı işletmeleri için hijyen yönetim sisteminin kurulması zorunluluk arz etmektedir.

Üretimin her aşamasında kritik noktalar belirleyerek son aşamaya kadar kontrol eden bir sistemdir.

Tarladan sofraya kadar gıda zincirinde bulunan her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemi’dir.

Güvenli gıda sistemi hemen her ülkenin gıda ile ilgili yasa ve tüzüklerinde geçtiği için, gıda ithalatında ve ihracatında da aranılan koşullardan birisi olmaya başlamıştır.
İthalatta ve ihracatta gıdanın ithal veya ihraç edildiği ülke tüzüklerine uygunluğunun sağlanması ve bunun ispatı için firmada ISO 22000 Belgesi aranmaktadır.

ISO 22000 FAYDALARI NELERDİR?

 • Sistem dâhilinde sürekli olarak güvenilir ürünü üretmek,
 • Güvenilir üretim sonrasında gıdanın yine güvenilir olarak muamele görmesini sağlamak,
 • Uluslararası bir norm olarak uygulanmasıyla tüketici isteğinin karşılanması ve tüketici güvenini elde etmek,
 • Kaynakların etkili kullanımını sağlamak,
 • Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılması,
 • Gıda zehirlenmesi risklerinin düşürülmesi,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Müşterilerin sağlığı korunur,
 • Memnun müşteriler tanıtım yaparlar,
 • İyi bir kurumsal imaj sağlar,
 • Resmi ihalelerde ön şart yeterliliğini sağlar. Pazarda rekabet şansını arttırır,
 • İş hacminin artması,
 • Kanunlara uyumluluk,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
 • Daha uzun gıda raf ömrü,
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • İyi çalışma ortamı,
 • Yüksek çalışan morali,
 • Kar artışı,
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması.

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

Gıda maddesi üreticileri, yem üreticileri, gıda maddelerinin taşıma ve depolama işlemlerini yürüten kuruluşlar, gıda maddeleri perakendecileri, catering kuruluşları, gıda ambalajı üreticileri - (Gıda ile temas eden materyal), gıda katkı maddesi üreten–paketleyen kuruluşlar, gıda makinası üreticileri, temizlik ve sanitasyon kuruluşları.