ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, sürdürülebilir bir enerji yönetimi sistemi uygulayan işletmelerin enerji verimliliği pozitif artış göstermektedir. ISO 50001 enerji etüdleri ile sınırlı enerji kaynaklarından sağlanan maliyetler ve sera gazı emisyonları düşürülerek çevreye olan etkileri azaltılır.

 

ISO 50001 FAYDALARI NELERDİR?

 

  • Enerji kullanım profilinin çıkarılarakenerji sarfiyatının ölçülmesi.
  • En fazla enerji tüketimin ve enerji kayıplarının yaşandığı noktaların belirlenmesi,daha verimli bir kullanım modelinin belirlenmesi
  • Enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerjinin bütçedeki gider payı sınırlarının belirlenmesi.
  • Dünyadaki enerji tüketiminin en aza indirilmesini sağlayacak yöntemlerin tespitleri ve uygulaması.
  • Devlet desteklerinden faydalanmanın avantajları.
  • Şirket ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.

 

HANGİ KURULUŞLAR İÇİN UYGUNDUR?

 

Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler, otomotiv, makina, ulaştırma-kara, hava, deniz, demir yollar, alt ve üst yapı inşaat, lojistik, sağlık-hastane, eğitim-okul kampüsleri, elektronik-beyaz eşya.

 

TEP Hesaplama Tablosunu indirmek için tıklayınız.

 

TEP (Ton Eşdeğer Petrol) : Farklı enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamayı ve farklı birimleri karşılaştırmayı sağlayan birimdir. 1 TEP; 1 Ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir. Farklı birimlerdeki enerji tüketimlerinizi TEP (Ton Eşdeğer Petrol) çevirmek için TEP Hesaplama tablosunu kullanabilirsiniz.