ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve Çevre Bakanlığı mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara veya bireysel katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Çevre Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Çevre politikası ve Çevre hedefleri, Çevre El Kitabı, standardın öngördüğü zorunlu prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlayacak bilgileri vermektir.

EĞİTİM KAPSAMI:

  • Çevre Kavramı ve Standardda Kullanılan Terimlerin Açılımı.
  • Çevre Sistemleri’nin Gelişimi
  • Diğer Standartlarla Bağlantı
  • ISO 14001 Standart Şartları
  • Çevre Bakanlığı Mevzuatları
  • Çevre Yönetim Sistemleri’nin Doküman Yapısı
  • Çevre El Kitabı - Prosedürler
  • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Planlar,Listeler, Proses Haritaları, Çizelgeler, Formlar)
  • Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar

KATILIMCILAR:

Çevre Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, ISO 14001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ÖN ŞART:

Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİM SÜRESİ:

1 gün

SERTİFİKA:

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır.