ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

EĞİTİM AMACI:

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara veya bireysel katılımcılara, standard’ın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ve Yasal Mevzuatlara ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir.

 

EĞİTİM KAPSAMI:

 

 • Terimler, Tanımlar
 • İş Sağlığı Güvenliği’ne, İş Kazalarına Genel Bakış
 • Dünya’da ve Türkiye´de Yaşanan İş Kazalarından Örnekler
 • İş Sağlığı Güvenliği Politikası
 • İSİG Riskleri Değerlendirme Yöntemleri ve Pratik Çalışma ile Uygulaması
 • Kanuni ve Diğer Şartların Takibi
 • İSİG Yönetim Sistemi’nin Amaç ve Hedefleri, İSİG Programı Bilgilendirme ve Örnek Uygulaması
 • Yapı ve Sorumlulukların Dağılımı
 • İletişim Teknikleri’nin Belirlenmesi
 • Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik Sağlanması İçin Gerekenler
 • Doküman Kontrolü Yönetimi
 • İşletme Kontrolü Gereklilikleri

 

KATILIMCILAR:


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 45001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

 

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

 

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün

EĞİTİM TARİHİ: 25 Haziran 2021

EĞİTİM ÜCRETİ: 1.250 TL.+KDV

EĞİTİM TÜRÜ: Online

 

EĞİTİM SÜRESİ:


1 gün

 

SERTİFİKA:


Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, "ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır.