ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıda’nın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

EĞİTİM KAPSAMI:

 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kavramlarına Genel Bakış
 • Tehlike Kavramı ve Proseste Ele Alınması
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramına Genel Bakış
 • Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramları’nın Farklılıkları ve Yeni Yaklaşım Prensipleri
 • ISO 22000 Standardının Ana İçeriği ve Özeti
 • ISO 22000 Standardının Maddeler Bazında İncelenmesi
 • PRP-Ön Gereklilik Programları
 • Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
 • HACCP Planları’nın Hazırlanması
 • Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim Noktaları
 • ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemleri’nin Entegrasyonu

KATILIMCILAR:


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 22000 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİM SÜRESİ:


1 Gün

SERTİFİKA:


Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar “ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır.