SA 8000 Sosyal Sorumluluk Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir.
Eğitim sonunda katılımcılar, SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardında tanımlanan temel kavramları ve yaklaşımları, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

EĞİTİM KAPSAMI:

  • Sosyal Sorumluluk Kavramı
  • Sosyal Sorumluluk Standartları’nın Tarihçesi ve Gelişimi
  • Standardda Kullanılan Terimlerin Açılımı
  • ILO Sözleşmeleri ve Diğer Bağlayıcı Şartlar
  • Diğer Standartlarla ilişkiler
  • SA 8000 Standard Maddeleri’nin Açıklanması ve Yorumlanması
  • Uygulama Örnekleri
  • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
  • SA 8000 Sistemleri’nin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

KATILIMCILAR:


SA 8000 Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, SA 8000 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİM SÜRESİ:


1 Gün

SERTİFİKA :

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara “SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI“ verilecektir.