ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


Bu eğitim, ISO 14001 gereksinimlerine göre Çevre Yönetim Sistemi kurulması ve Çevre Yönetim Sistem Denetimleri’nin uygulanması ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak isteyen kişi/kuruluşlar için hazırlanmıştır.
Eğitimin amacı; katılımcılara çevre, çevre kirliliği, çevre boyut-etki analizi, çevre mevzuatı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve temel elemanları, gereksinimler ve uygulama pratikleri konusunda bilgi verilmesi. Kuruluş içi Çevre Yönetim Sistem Denetimi uygulamalarının oluşturulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek kuruluş içi Çevre Sistem Tetkikçisi yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcıların Çevre Yönetim Sistemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olması beklenmektedir.

EĞİTİM KAPSAMI:

  • Çevre Yönetim Sistemi (EMS) iç denetimini oluşturma ve yönetme, planlama, ve sonuçlarını rapor etme bilgisi ve deneyimi sağlamaktır.
  • ISO 19011 ile uyumlu olarak bir denetim planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve takibi.
  • Bir iç tetkikçi’nin sorumluluklarını, aktivitelerini ve davranış biçimlerini açıklamak.
  • Grup çalışmaları ile katılımcıların uygunsuzluklarının saptanması, sınıflandırılması, yazılımı, kontrol listesinin ve denetim programlarının hazırlanması gibi becerilerinin geliştirilmesi.

KATILIMCILAR:

Katılımcıların ISO 14001 standardının şartları hakkında bilgi sahibi olmalılardır.

ÖN ŞART:
Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİM SÜRESİ:
2 Gün

SERTİFİKA:
Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI", başarılı olamayan katılımcılar ise "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır. Başarısız olan katılımcılar bir sonraki eğitimde sınav gün/saatinde gelip ek bir ücret ödemeden 2. sınava katılırlar. Başarılı oldukları takdirde “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI” verilir.