Kurumsal Yönetim ve Liderlik

EĞİTİM AMACI:


İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

EĞİTİM KAPSAMI:

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
Etkin Yöneticiliğin Kuralları

 • Hedef Belirleme
 • Motivasyon
 • Takım Çalışması
 • Güçlendirme ve Yetki Devri
 • İletişim Becerileri
 • Zaman Planlaması
 • Toplantı Yönetimi
 • Performans Değerleme
 • Karar Verme

İlkelerle Yönetim
Liderlik Yaklaşımları
Liderlik Türleri
Etkin Liderliğin Kuralları

 • Vizyon
 • Ürün
 • Kavram
 • Model
 • Mesaj

Vaka Analizleri
Konuyla İlgili Eğitim Oyunları
Film Gösterimi

KATILIMCILAR:


Yönetici
Yönetici Adayları

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:


1 gün

SERTİFİKA:


Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara “KURUMSAL YÖNETİM LİDERLİK EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI“ verilecektir.