ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


Piyasaya gıda ürünü sunan her türlü işletmenin sürekli olarak hijyen standartlarına uygun, güvenilir, sağlıklı, müşteri beklentilerini karşılayacak ürünü sunması için gereklilikleri ortaya koyan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel bilgilerini vermek.


EĞİTİM KAPSAMI:

 • Tetkik ve Tetkikçi Kavramları
 • Tetkik Programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk Tetkiki
 • Tetkike Hazırlık
 • Tetkik’in Gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması
 • Tetkik Raporlaması
 • Takip Tetkikleri
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Tetkiklerin Psikolojik Boyutları
 • Tetkikte Etkin İletişim
 • Tetkikçi Özellikleri ve Yetkinlikleri
 • Etkin Bir Tetkik için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Tetkik Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
 • ISO 22000 Sistemi’nin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

KATILIMCILAR:


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 22000 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:


2 gün

SERTİFİKA:


Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, "ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI", başarılı olamayan katılımcılar ise "ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır. Başarısız olan katılımcılar bir sonraki eğitimde sınav gün/saatinde gelip ek bir ücret ödemeden 2. sınava katılırlar. Başarılı oldukları takdirde “ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI” verilir.