ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

EĞİTİM AMACI:


ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi standardına ve medikal ürün mevzuatlarına uygun bir tıbbi cihazlar kaliteyönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara veya bireysel katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KAPSAMI:

  • Tıbbi Cihaz Kavramı ve Standardda Kullanılan Terimlerin Açılımı.
  • Diğer Standartlarla Bağlantı
  • ISO 13485 Standart Şartları
  • Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi’nin Doküman Yapısı
  • Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı - Prosedürler
  • Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar

KATILIMCILAR:

Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler, ISO 13485 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

ÖN ŞART:


Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün

EĞİTİM TARİHİ: 28-29 Mart 2020

EĞİTİM ÜCRETİ: 1.250 TL.+KDV

SERTİFİKA:


Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, "ISO 13485 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır.